טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
246.2204
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.019 הריסת מבנה (אגרת מינימום) יח' 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 35.06 35.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 35.17 35.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.20 הנחת נכה מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבניםחקלאיים,רפתות, דיר צאן ... מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.203 חממות ובתי רשת מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.204 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוחבלא הקמת בנין מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.90 3.90
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות יח' 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.27 1.27
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מעל 10,000 מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה יח' 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 64.93 64.93
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.950 אגרה קודמת יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.951 קיזוז כפל אגרה יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.960 20 אחוז מאגרה יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.962 אגרת חשמל ב' לפי תעריף נוכחי מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.998 החזר אגרה יח' 1.00 1.00
אגרת בניה מידע/העברה בטאבו 1.11.2 העברה בטאבו יח' 204.00 204.00
אגרת בניה מידע/העברה בטאבו 1.11.3 מידע להיתרים יח' 0.00 0.00
אגרת בניה מידע/העברה בטאבו 1.11.4 פטור מאגרת מידע יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.80.0 בניית גשר או גשרון מ"א 35.25 35.25
אגרת בניה אגרות בניה 1.92.1 אגרת מידע יח' 208.00 208.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.92.2 אגרת מידע 2 חלקות בגוש יח' 333.00 333.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.92.3 אגרת מידע על חלקה נוספת יח' 104.00 104.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה יח' 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ יח' 0.00 0.00