הזמנת אישור לטאבו

לפני בקשה ותשלום עבור אישור לטאבו, יש לבדוק שאכן לא קיים היטל השבחה עם עורך הדין שמטפל בחוזה

בקשה להעברת זכויות עקב מכר

מגורים:
 • הסכם מכר
 • חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל
 • תשלום אגרת מידע
קרקע חקלאית:
 • הסכם מכר
 • תשלום אגרת מידע

בקשה להעברת זכויות עקב גירושין

 • הסכם גירושין / פס"ד בית משפט או כל אסמכתא אחרת שבה מופיע הנכס המועבר ופרטי המעביר והמקבל
 • תשלום אגרת מידע

העברה ללא תמורה

 • תצהיר עו"ד או הסכם העברת זכויות ללא תמורה עם פרטי הנכס, המעביר והמקבל. תשלום אגרה על העברת נכס ללא תמורה

רישום בטאבו

 • יש להעביר טופס "דרישה לרישום זכויות בלשכת רישום מקרקעין" שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל. על טופס מופיעים פרטי הגוש והחלקה המעודכנים ופרטי בעלי הנכס כולל מספרי תעודת זהות
 • תשלום אגרת מידע
יש לצרף את הקבצים הבאים:
 • חוזה מכר
 • תשריט בית משותף
 • תקנון בית משותף

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס

פרטי בעלי עניין:

פרטי המוכר

פרטי המוכר

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי הקונה

פרטי הקונה
צרוף קבצים לטופס
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png, jpg, gif, doc, docx, pdf, xls, dwf, dwfx, dwg, dwf.signed