צור קשר  
ברוכים הבאים לאתר הועדה המרחבית לתכנון ולבניה לב הגליל

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.


הודעה לעורכי בקשות - בקשות להיתר חדשות וישנות


הודעות למהנדסים ולעורכים :


נוהל הגשת תיקי בניה באופן מקוון על פי הרפורמה בתכנון החל מתאריך 01/01/2016 - לפרטים נוספים
פינוי פסולת לאתר פסולת מוכרז במסגרת בקשות להיתר - לפרטים

הודעה לתושב - הבנייה הבלתי חוקית


הודעות לתושבים

mainpic1

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.