8504

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
לב הגליל

8503
8505

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי שמאות מקרקעין הוועדה לתכנון ובניה "לב הגליל"

הועדה המקומית לתכנון ובניה 'לב הגליל', מעוניינת בבחירת שמאי מקרקעין כנותני שרותיה. למידע ופרטים נוספים

חדשות

 • 31/01/2016

  הודעה בדבר אישורה הסופי של תכנית ג/21726 והאפשרות להוצאת היתרים כחוק - 
  לפרטים נוספים

 • 31/08/2015

  לעורכי בקשות מהנדסים והנדסאים - החל מ- 1.9.15 אין צורך להביא אישור לפינוי פסולת לאתר פסולת עבור בקשות להיתרי בניה.

 • 31/08/2015

  על פי החלטת יו"ר הוועדה לב הגליל הוחלט לאשר עוד מיליון₪ תברים (תקציב בלתי רגיל) כדי לקרצף עוד 3.5 אלף מ"ר מכבישים הפנים של עראבה ולחדש את אספלט שלהם.

 • 25/08/2015

  אזרחים (מבקשים), עורכי בקשות יקרים שלום: אין יותר צילום או עיון בתיק בניה / מסמכים אלו רק ע"י מילוי טופס מובנה באתר הוועדה שמגישים אותו למזכירות הוועדה לביצוע הצילום תוך 24 שעות בכך החומר יצולם ע"י נאדיה אבו סאלח וישולם עלות דפי הצילום על ידכם ותקבלו קבלה ע"י גזבר הוועדה. 
  להורדת הטופס

 • 13/08/2015

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ג/21358 בשני מתחמים בדרום דיר חנא. 
  לפרטים נוספים

 • 13/08/2015

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 262-0248682, שם התכנית: שכונה דרומית סחנין. 
  לפרטים נוספים

 • 04/08/2015

  פרסום קובץ תקנות 7525 - עדכון בנושא תעריפי אגרות בניה לשימוש חורג. 
  לעיון בקובץ התקנות

 • 12/05/2015

  הנדון: תכנית מס' ג/לג/49/12/10598 תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בדרום - מערב עראבה (תכנית חמאיסי). אנו מבקשים מכבודכם להגיש בקשות בניה למבנים שנמצאים בתחום התכנית הנ"ל לאפשר לכם להוצאת היתרי בנייה בהתאם, אשר התכנית בתהליך מתקדם ולקראת אישור סופי.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.