8504

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
לב הגליל

8503
8505

הזמנה לקבלת הצעות להיכלל במאגר נותני שירותים

הועדה המקומית לתכנון ובניה 'לב הגליל', מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים, העומדים בתנאים המפורטים מטה, להיכלל ברשימת נותני שירותיה, אשר תשמש אותה בפניה לקבלת הצעות להתקשרות עם יועצים, מומחים ומתכננים, לביצוע עבודות/ שירותים  בהתאם לדין, מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי. למידע ופרטים נוספים

 

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי שמאות מקרקעין הוועדה לתכנון ובניה "לב הגליל"

הועדה המקומית לתכנון ובניה 'לב הגליל', מעוניינת בבחירת שמאי מקרקעין כנותני שרותיה. למידע ופרטים נוספים

 

חדשות

 • 31/08/2015

  על פי החלטת יו"ר הוועדה לב הגליל הוחלט לאשר עוד מיליון₪ תברים (תקציב בלתי רגיל) כדי לקרצף עוד 3.5 אלף מ"ר מכבישים הפנים של עראבה ולחדש את אספלט שלהם.

 • 13/08/2015

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 262-0248682, שם התכנית: שכונה דרומית סחנין. 
  לפרטים נוספים

 • 04/08/2015

  פרסום קובץ תקנות 7525 - עדכון בנושא תעריפי אגרות בניה לשימוש חורג. 
  לעיון בקובץ התקנות

 • 12/05/2015

  הנדון: תכנית מס' ג/לג/49/12/10598 תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בדרום - מערב עראבה (תכנית חמאיסי). אנו מבקשים מכבודכם להגיש בקשות בניה למבנים שנמצאים בתחום התכנית הנ"ל לאפשר לכם להוצאת היתרי בנייה בהתאם, אשר התכנית בתהליך מתקדם ולקראת אישור סופי.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.